Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางรักษาผิวหนังอักเสบที่พบบ่อยในร้านยา ในรูปแบบ On-site และ Online ผ่าน ZOOM ซึ่งภายในงานประชุมมีการจัดบูธและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการได้รับการปรึกษาเกี่ยวกับสภาพผิวและรับมอบของที่ระลึก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

#เภสัชมช #ประชุมวิชาการ #CPE

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..