Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประจำปี
“ขันโตก สืบสานล้านนา ฮับขวัญน้องหล้า จาวเขียวมะกอก”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ภายใจกิจกรรมจะประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือจากคณาจารย์ให้กับน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การแสดงเบิกโตก พร้อมการแสดงแต่ละชั้นปีที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจากวงดนตรีของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มช. โดยมี รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาอ่างแก้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณภาพและสามารถติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Rx CMU Photo Club

#เภสัชมช #รับน้องขันโตก #กิจกรรมนักศึกษา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..