Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2565 ณ วัดผาลาด สกทาคามี
โดยมี รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เดินทางเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ อีกทั้งยังช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณวัด พร้อมทั้งถวายภัตตาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และเข้ารับฟังเทศน์จาก พระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า) เจ้าอาวาสวัดผาลาด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..