Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
เนื่องใน “พิธีรับเสื้อกาวน์ ปีการศึกษา 2564”
โดยมีรศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์ ซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นใจและสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับการสวมเสื้อกาวน์”ตัวแรก”ที่มีความหมาย ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..