Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

📌เหลือเวลาอีก 2 วัน กับการรับสมัครTCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio กับคณะเภสัชศาสตร์ มช. 👏🐘
รับสมัคร 31 ต.ค. – 9 พ.ย. 2566
📣 2 โครงการดังนี้
1. การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 20 คน
2. การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน จำนวน 15 คน

.
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio ติดตามข้อมูล จำนวนรับสมัครในแต่ละรอบ คุณสมบัติ เงื่อนไขการสมัคร และ กำหนดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล (การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567) https://admission.reg.cmu.ac.th/app.php

.
#เภสัชมช #rxcmu #TCAS67

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..