🟣 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวเรื่อง “Bacterial Protein Toxins: Multidisciplinary Research towards Biopharmaceutical En…


🟣 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวเรื่อง “Bacterial Protein Toxins: Multidisciplinary Research towards Biopharmaceutical Engineering” ✨💚

✨โดยได้รับเกียรติการบรรยายจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ, Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University

📌 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น.ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2566 ผ่านลิ้งค์แนบ https://forms.gle/rkdJTvSJw7zziQGx8 หรือ QR Code ด้านล่างนี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..