📱บริการฐานข้อมูล Lexicomp รูปแบบ Mobile Application เพื่อการเข้าถึงข้อมูลทางด้านยา สมุนไพร . 📍ลงทะเบียนขอใช้บริการผ่านทางแบบฟ…


📱บริการฐานข้อมูล Lexicomp
รูปแบบ Mobile Application
เพื่อการเข้าถึงข้อมูลทางด้านยา สมุนไพร
.
📍ลงทะเบียนขอใช้บริการผ่านทางแบบฟอร์มห้องสมุด
👉อาจารย์ / เภสัชกร / บุคลากร ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/LHQ8V
👉นักศึกษา ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/4PNdU
.
‼️ จำกัดสิทธิ์การให้บริการเฉพาะอาจารย์ เภสัชกร บุคลากร นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

=========
📌Contact Us
Line Official: @392tysha
Call: 0 5394 4328
Email: [email protected]
Inbox Facebook Page: Pharmacy Library CMU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..