📣📣 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ประจำปี 2567 https://dmsic.moph.go.th/index/detail/9…


📣📣 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ประจำปี 2567 https://dmsic.moph.go.th/index/detail/9317

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อสมัครเข้าร่วมประชุมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 💜💚 ศึกษารายละเอียด/ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง และลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://webs.pharmacy.cmu.ac.th/cpeconference

☎️ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
โทร. 053-944374
Email: [email protected]
Line ID: @wal3469f

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..