💕✨ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ: “High-density lipoprotein engineering for age-related macular degeneration t…


💕✨ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาพิเศษ
ในหัวข้อ: “High-density lipoprotein engineering for age-related macular degeneration treatment”
💜โดยได้รับเกียรติจาก: Professor Dr. MURAKAMI Tatsuya
Department of Pharmaceutical Engineering, Toyama Prefectural University

📍 ในวันอังคาร 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ QR Code ดังแนบ หรือ https://forms.gle/eo1xZcavTcuHFyiD7

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..