#ใกล้เข้ามาแล้ว ⏰‼️ สำหรับประชุมวิชาการ การทำวิจัยที่ดีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์งานเภสัชกรรม (15 CPE) คณะเภสัชศาสตร์ ม…


#ใกล้เข้ามาแล้ว ⏰‼️ สำหรับประชุมวิชาการ การทำวิจัยที่ดีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์งานเภสัชกรรม (15 CPE)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการ การทำวิจัยที่ดีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์งานเภสัชกรรม
📅 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566
📍 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

รายละเอียดการประชุม: เน้นการใช้ตัวอย่างจริงและผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เขียน concept paper หรือโครงร่างวิจัยแบบสั้นของตนเอง โดยมีแนวทางที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาต่อเป็นโครงร่างวิจัยฉบับที่สามารถนำไปขอจริยธรรมเชิงมนุษย์ต่อไป สำหรับเภสัชกรที่มีหัวข้อวิจัยที่มาจากการพัฒนาจากปัญหางานประจำ (R2R) งานประชุมนี้ จะสอนเพิ่มเติมในประเด็นการยกระดับงาน R2R ให้เป็นผลงานที่สามารถเผยแพร่ตีพิมพ์ได้อย่างไร

ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000.-บาท

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสมัครที่ https://webs.pharmacy.cmu.ac.th/cpeconference

☎️ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
โทร. 053-944374
Email: [email protected]
Line ID: @wal3469f

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..