ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมีอาคาร 3 ชั้น 2 I PharmacyMEVlog EP.1

พบกับรายการใหม่จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่เราจะมารีวิวทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรั้วคณะเภสัชศาสตร์ของเรา

เปิดตัวด้วย EP.1 ที่เราจะพาไปชมห้องแลปใหม่ของคณะฯ
ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมีอาคาร 3 ชั้น 2
ซึ่งผู้ที่พาชมไม่ใช่ใครอื่น อ.ภก.ณัฐพงศ์ ทิตย์วงศ์ ของเรานั่นเอง

จะเป็นอย่างไร และจะน่าสนใจขนาดไหน
อย่าลืมรับชมและคอยติดตาม EP ต่อๆ กันไว้ได้เลยครับ

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..