หนังสืออ้างอิงปีล่าสุดที่ห้องสมุดคณะเภสัชมีให้บริการ💙 . ✅AHFS Drug Information 2021 ✅British Pharmacopoeia 2020 ✅Drug Facts And …


หนังสืออ้างอิงปีล่าสุดที่ห้องสมุดคณะเภสัชมีให้บริการ💙
.
✅AHFS Drug Information 2021
✅British Pharmacopoeia 2020
✅Drug Facts And Comparisons 2017
✅Drug Information Handbook With International Trade Names Index 25th ed, 2017
✅European Pharmacopoeia 10th ed, 2019
✅Handbook Of Pharmaceutical Excipients 9th ed, 2020
✅Martindale 40th ed, 2020
✅The Merck Index 15th ed, 2013
✅Remington 23rd ed, 2021
✅USP43 NF38 2020
✅USP Online 2022 👉 https://online.uspnf.com
👉 ดูขั้นตอนการสมัครบัญชี USP Online ได้ที่ https://cmu.to/4epjY

=========
📌Contact Us
Line Official: @392tysha
Call: 0 5394 4328
Email: [email protected]
Inbox Facebook Page: Pharmacy Library CMU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..