สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นศภ.นันท์นภัส สามะประดิษฐ์ (พริม) ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง…


สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
นศภ.นันท์นภัส สามะประดิษฐ์ (พริม)
ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น
“ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์”ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 20
โดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) 💚🤍💜

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..