รศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจการพิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ…

รศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจการพิเศษ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัย กลุ่มวิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ เพื่อเศรษฐกิจและสังคม บนความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยร่วมกันพัฒนา “รูปแบบใหม่ของอุปกรณ์การวิเคราะห์ที่ใช้กระดาษสำหรับ การวิเคราะห์ตัวอย่างหลายซ้ำ โดยใช้สมาร์ทโฟน (New designs of paper based analytical devices (PADs) for completing replication analysis of a sample within a single run by employing smartphone)”

ขอขอบพระคุณบทความและภาพประกอบ
Faculty of Science, Chiang Mai University

#เภสัชมช #วิจัย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..