พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิ…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในการพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
นศ.ภ.ชนนิกานต์ สุพิทยาพร รหัส 591010021
ที่เป็นหนึ่งในผู้ได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรตินี้

ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 อาคารเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

#ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2563
#เภสัชมช

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..