ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเพณีรับน้องขึ้นดอย) 🐘💜 วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ …


ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเพณีรับน้องขึ้นดอย) 🐘💜

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

#ขึ้นดอย66
#รับน้องขึ้นดอย2566
#cmutrekking2023
#ลูกช้างขึ้นดอย
#cmusu66

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..