งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 สัปดาห์แห่งการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับบทบาทวิชาชีพ เภสัชกรรม ถูกจัดขึ้นอย่างยาวนาน …


งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566
สัปดาห์แห่งการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับบทบาทวิชาชีพ เภสัชกรรม ถูกจัดขึ้นอย่างยาวนาน และต่อเนื่อง . . . ปี พ.ศ. 2566 นี้จะจัดเป็นครั้งที่ 24 งานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด
____________________________
____________________
_____________
______
_

We Care for Everyone
“เภสัชกรทั่วไทย ห่วงใยทุกคน”
_
______
_____________
____________________
_____________________________
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สภาเภสัชกรรม ได้พิจารณาแล้วว่า ปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยามักเกิดขึ้นจากความไม่รู้ หรือ ความเข้าใจที่ผิด ทำให้ประชาชนผู้ใช้ยา ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของยาที่รักษานั้นๆอย่างถูกต้องและปลอดภัย อนึ่งสภาเภสัชกรรม เป็นองค์กรที่ดูแลเพื่อนสมาชิกเภสัชกร เป็นตัวแทนเภสัชกรจากทุกแขนงสาขา เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ และปัญหาเหล่านี้เริ่มเด่นชัดขึ้นเมื่อ ประชาชนมีความต้องการใข้ยามากขึ้นจากช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาเภสัชกรรมจึงเกิดความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนทุกท่าน ที่มีความต้องการใช้ยา จึงเกิดเป็นแนวคิดของความห่วงใย หรือ “Care” ผ่านบทบาทของเภสัชกรในแต่ละแขนงสาขา ทำให้สามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยบทบาทของเภสัชกรในแต่ละแขนงสาขา อันได้แก่
1. เภสัชกรชุมชน
2. เภสัชกรโรงพยาบาล
3. เภสัชกรอุตสาหกรรม
4. เภสัชกรการขึ้นทะเบียนยา
5. เภสัชกรการตลาด
6. เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค
7. เภสัชกรภาคการศึกษา
จะเห็นว่าเภสัชกรมีบทบาทหน้าที่ตั้งแต่คิดค้นยาไปจนถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งหมดนี้เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ … ต้องการให้ประชาชนที่ใช้ยามีความปลอดภัย และมีการใช้ยาอย่างเหมาะสม
สำหรับเภสัชกรท่านใดที่ต้องการใช้รูปและสื่อที่สภาเภสัชกรรมได้จัดเตรียม
ท่านสามารถ download ได้ที่ …
https://drive.google.com/…/1qxqkcwrwjBIqEewZUbDzdCHzvmJ…
พร้อมใช้ hashtag ร่วมกัน
#สภาเภสัชกรรม
#สัปดาห์เภสัชกรรม2566
#WeCareForEveryone
#เภสัชกรทั่วไทยห่วงใยทุกคน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..