คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “ผู้ดูแลทรัพย์สิน” อัตราค่าจ้างวันละ 450 บาท รับสมัครจนถึงวันที่ 19 ส…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง
“ผู้ดูแลทรัพย์สิน”
อัตราค่าจ้างวันละ 450 บาท
รับสมัครจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
หน่วยบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://cmu.to/d1nNA

#สมัครงาน #เภสัชมช

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..