คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กันต์กนิตย์ ยี่รงค์ นศ.ป.เอก. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสต…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.กันต์กนิตย์ ยี่รงค์
นศ.ป.เอก. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์
ในโอกาสได้รับรางวัล
Outstanding poster presentation award -Second prize-

หัวข้อเรื่อง: Anti-inflammatory activity, cytotoxicity, and irritation property of Acheta domesticus extracts

จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST 2022) เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

#PST #pharmacy #CMU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..