คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก. ปรัชญา ทิพย์ดวงตา ในโอกาสได้รับรางวัล Outstand…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก. ปรัชญา ทิพย์ดวงตา
ในโอกาสได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation Award ในหัวข้อเรื่อง “Optimization of Polyvinyl Pyrrolidone Electrospun Fiber Containing Toluidine Blue for Oral Potentially Malignant Disease Screening Application”

จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST 2022) เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..