คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7
ที่ได้รับรางวัล 2022 Global Women’s Leadership Awards วันที่ 24 มิถุนายน ในงานประชุมผู้นำ สตรีโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ‘สุดยอดผู้นำสตรีโลกปี 2565’ Global Summit of Women 2022 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก หรือ Global Summit of Women เป็นเวทีระดับโลกที่มีความสำคัญ เชื่อมนักธุรกิจ นักวิชาชีพ ผู้บริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมจากทั่วโลก สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกอย่างยั่งยืน โดยปีนี้ที่ประชุมให้ความสำคัญกับบทบาทของสตรีในการร่วมฟื้นเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อความความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต รูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ อย่างไรก็ตามในประชุมยังคงส่งเสริมความเท่าเทียมกันของผู้หญิงและผู้ชายในบทบาทของการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของการประชุมตลอด 30 ปีที่ผ่านมา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..