คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกร พลโท เรืองสิทธิ์ วิทยาภัค ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รหัส 187258 อ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

เภสัชกร พลโท เรืองสิทธิ์ วิทยาภัค
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รหัส 187258
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
วุฒิสภา

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น
“นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น
สาขา บริการสังคม ประจำปี 2566″

#RxCMU #เภสัชมช #นักศึกษาเก่าดีเด่นมช

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..