คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมพิเศษ รับสมัครถึงวันที่…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครพนักงานโครงการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมพิเศษ
รับสมัครถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดการรับสมัคร
https://cmu.to/XXWux
สมัครได้ที่
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

#RxCMU #เภสัชมช

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..