คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ม…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 ในโอกาสได้รับรางวัล
“SX Shaper Award “

รางวัล SX Shaper Award เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของงาน Sustainability Expo (SX) ซึ่งเป็นมหกรรมด้านความยั่งยืน (sustainability) ที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือขององค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดงาน Thailand Sustainability Expo เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2563 ผ่านการสนับสนุนของ 3 องค์กรหลักซึ่งได้รับความยอมรับให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก* คือ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และ บมจ.ไทยยูเนี่ยน

โดยเป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อยกย่องบุคคลที่ได้ลงมือทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างผลงานอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม ในมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2023 29 กันยายน 2566 – 8 ตุลาคม 2566
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้ได้รับสมญานามหลากหลายว่า “เภสัชกรยิปซี” “ผู้ประสบความสำเร็จในการวิจัยและผลิตยาสามัญชื่อ “ยาเอดส์” และ “ยารักษาโรคมาลาเรีย” ได้เป็นครั้งแรกของโลก และงานโครงการล่าสุดที่ผลิตยาสมุนไพรจากขมิ้น และฟ้าทะลายโจรที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอีกหนึ่งโครงการที่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นผลงานที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างความยั่งยืนด้านคุณภาพชีวิต

“ในการทำงานแต่ละครั้งนั้น ดิฉันยึดหลัก 4 คำ คือ Empowerment หรือการสร้างพลัง การส่งเสริมให้คนหรือชุมชนมีความสามารถที่จะเลือกหรือกำหนดอนาคตของตนเอง Equality หรือความเท่าเทียม Dignity ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และที่สำคัญที่สุดคือ Sustainability ความยั่งยืน”
—-ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์

#เภสัชมช #RxCMU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..