คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ในโอกาสมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักศึ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ในโอกาสมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์จำนวน 4 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

#เภสัชมช #RxCMU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..