คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความขอบคุณบริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด ที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ยาแก่สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความขอบคุณบริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด ที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ยาแก่สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยรับมอบผลิตภัณฑ์ยาตามรายการ ด้วยความยินดีต่อการสนับสนุนในครั้งนี้อย่างยิ่ง และจะดูแลให้สโมสรนักศึกษา นำผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับนี้ ไปใช้ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

#เภสัชมช #RxCMU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..