คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ภก.พิชา อำมาตย์มณี ผู้จัดการประเทศไทย บริษัท อมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด (ศิษย…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ภก.พิชา อำมาตย์มณี ผู้จัดการประเทศไทย บริษัท อมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด (ศิษย์เก่าเภสัชฯ มช.รุ่นที่ 23)

ในโอกาสมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริบาลทางเภสัชกรรม และภาควิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 4 และ 5 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

#เภสัชมช #RxCMU #ทุนการศึกษา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..