คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกร ประเสริฐ กิตติประภัสร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริม…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

เภสัชกร ประเสริฐ กิตติประภัสร์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รหัส 2710042 รุ่นที่ 21
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รหัส 3439134

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น
“ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566″

#เภสัชมช #RxCMU #ศิษย์เก่าดีเด่น #วันมหิดล

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..