คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกร ฐิติมา น้อยวินิจ มาแก้ว ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกร ฐิติมา น้อยวินิจ มาแก้ว ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 36 (รุ่นที่ 30) เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น”ข้าราชการระดับดีเด่น ประจำปี 2565″ สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิและคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

#RxCMU #เภสัชมช #ศิษย์เก่า #Rx30

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..