คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ เภสัชกรหญิง ณัฏฐ์ปวีณ์ ทองลับแก้ว (ศิษย์เก่าเภสัชฯ มช. รุ่นที่ 49) เจ้าของร้านขายยา…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ เภสัชกรหญิง ณัฏฐ์ปวีณ์ ทองลับแก้ว (ศิษย์เก่าเภสัชฯ มช. รุ่นที่ 49) เจ้าของร้านขายยา “ห้องยาเภสัช” ที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ยาแก่สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา จำนวน 15 รายการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

#เภสัชมช #RxCMU #Rx49

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..