คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครอาจารย์เพิ่ม 1 ตำแหน่ง เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรื…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครอาจารย์เพิ่ม 1 ตำแหน่ง
เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมดเขตรับสมัคร 27 กรกฎาคม 2565
https://cmu.to/gy8GT

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..