คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม เปิดรับสมัครเภสัชกรผู้สนใจ “หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ค…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม เปิดรับสมัครเภสัชกรผู้สนใจ

“หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประจำปี พ.ศ. 2566″

มีสาขาที่เปิดรับสมัครดังนี้
– Internal medicine
– Critical care
– Nephrology
– Psychiatry
– Pediatrics

วันที่รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2565
กำหนดการสอบ : 30 มกราคม 2566
รูปแบบการสอบ : สอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด 4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://thaibcp.pharmacycouncil.org
แบบฟอร์มรับสมัคร
https://cmu.to/rAadm

ติดต่อสอบถาม : ผศ.ดร.ภญ.วรธิมา อยู่ดี
โทร 053 944 351 E-mail address : [email protected]

#เภสัชมช #Pharmacy #residencytraining

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..