กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65.. สู่รั้วเขียวมะกอก 💚

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65.. สู่รั้วเขียวมะกอก 💚


กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65.. สู่รั้วเขียวมะกอก 😀💚 ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์

.
👍13 มิ.ย. 65 เวลา 10.00-12.00 น. – พบกับการเตรียมความพร้อมด้านข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา การตรวจสอบผลการเรียน การยื่นคำร้อง โดย หน่วยหลักสูตร ทะเบียน และพัฒนาวิชาการ และ การใช้งานระบบ CMU Online (KC- Moodle) และ MS Team
👍 15 มิ.ย.65 เวลา 13.00-15.00 น. – ผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาพบปะนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง
.
หมายเหตุ 15 มิ.ย.65 สำหรับผู้ปกครอง สามารถเข้าฟังได้ทางโปรแกรม Zoom (Meeting ID : 972 2439 3199) หรือ Facebook Live หรือสามารถรับชมการถ่ายทอดสดที่คณะฯ ณ ห้อง ผักหวาน 308

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..