Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

เภสัช มข จัด “กิจกรรมน้อมจิตวันทา รำลึกคุณ บูชาครู” พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานเจิมหนังสือ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในกิจกรรมมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า ศิษย์เก่า นักศึกษาระดับบัณฑิตนักศึกษา และระดับปริญญาตรีแต่ละชั้นปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ลำรึกถึงพระคุณของอาจารย์และผู้มีพระคุณที่คอยอบรมสั่งสอนและมอบวิชาความรู้

และยังมีการได้มอบโล่ห์รางวัลแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาที่มีความตั้งมั่นในการศึกษาและเป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษาต่อไป

นอกจากนั้น ยังมีการมอบทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยบริษัท เอเปิ้ล เมดิคอล จำกัด มอบทุนการศึกษา และทุนอนุสรณ์ พ่อ-แม่ โดย รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด เพื่อให้คณะจัดสรรให้แก่นักศึกษาที่ขอรับทุนในปีการศึกษาต่อไป

ภาพ : เตชิต ชื่นปทุมทอง ภารกิจการจัดการห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..