Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

มูลนิธิเบอร์ลินสายฝนมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มข.

6 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ ภญ.สุวพิศ ธีรภัทรสกุล และผู้แทนจากมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน ที่ได้มามอบทุนการศึกษาให้แก่ นายวีระพล โชคคำพูน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 40,000 บาท ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า และต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอขอบพระคุณมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน ที่สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมให้มีบุคลากรทางด้านเภสัชศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักศึกษาได้เป็นอย่างมาก

#pharmacykku #RxSmart

ข่าว : นรางคณา ฮอหรินทร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..