Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกบูธร่วมมหกรรม KKU CSV หรือ Creating Shared Value “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการตรวจคัดกรองวัดสมรรถภาพปอด โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง บริการนวดเพื่อสุขภาพ บริการให้คำแนะนำเรื่องการเลิกบุหรี่ บริการตรวจวัดความดัน และการให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ บริเวณลานชั้น 1 สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..