Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

27 กันยายน 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ขอบคุณ ผู้เกษียณอายุราชการของคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย นายทวี พรมดี, นายประจักษ์ พิมพ์สุนนท์, นายสมศักดิ์ ทองเชิด , นางดวงตา ชัยนิคม และอีกท่านเป็นอดีตบุคลากร ได้แก่ นายสงวน ศรีโยวงศ์ ในงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..