Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ภาพบรรยากาศกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เภสัชมอขอ (Sport Day) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 เป็นการแข่งขันกีฬา3 ประเภท ได้แก่ ⚽️ฟุตบอล 🏀บาสเกตบอล 🏐วอลเล่ย์บอล และกิจกรรม Sport night 🎤🎸🎹🍦🍢ประจำปี 2566 ซึ่งมีการรื้อฟื้นพิธีปรุงยาหม้อที่ห่างหายไปหลายปี การแสดงของชุมนุมดนตรีสากลและนักศึกษาปัจจุบัน

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เภสัชมอขอ (Sport Day) และกิจกรรม Sport night มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภายในคณะทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมไปถึงการสานสัมพันธ์กับคณาจารย์ในคณะ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษาภายในชุมนุมกีฬา และเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ ความสามารถด้านกีฬาของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประมาณ 200 คน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..