Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 Rx1 KKU ในโอกาสได้รับแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงองค์การเภสัชกรรม นักบริหาร 11 รองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา อีกหน้าที่หนึ่ง

ขอขอบคุณ :
สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..