Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ประกาศรางวัล ” ปิ่นเฉลวสีอิฐ ” ประจำปี 2566
.
โดยผู้มีรายนามดังกล่าว จะรับโล่รางวัลในงานคืนสู่เหย้า เรารักเภสัช มอขอ ปี2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น KICE
.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..