Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ขอเชิญรับรางวัลเภสัชกรศิษย์เก่าดีเด่น เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นใคร่ขอเรียนเชิญ เภสัชกรศิษย์เก่า ซึ่งได้รับรางวัลเภสัชกรศิษย์เก่าดีเด่น เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
เข้ารับรางวัลเกียรติยศนี้ วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ในงานคืนสู่เหย้า เรารักเภสัช มอขอปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น KICE
.
โดยขอความอนุเคราะห์ยืนยันการร่วมงานและรับรางวัลฯ ตาม QR Code หรือ link ที่แนบมานี้
https://forms.gle/GvgDMCBJgmNp3HP48
.
.
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.
ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมประชุมวิชาการฯ 10 CPE ( เบิกได้ ไม่ถือเป็นวันลา) ณ หอประชุม 1 คณะเภสัชฯ มข. ในวันที่ 1 และ 2 ธค.66 สมัครตาม Link นี้
https://pharmoffice.kku.ac.th/…/meetingc…/conference/134

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..