Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรศิษย์เก่าดีเด่น เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#สาขาผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ
.
RX KKU Alumni Award 2023
.
โดยผู้มีรายนามดังกล่าว จะรับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานคืนสู่เหย้า เรารักเภสัช มอขอ ปี2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น KICE
.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ทีมงานสมาคมศิษย์เก่าฯขอความอนุเคราะห์ผู้ได้รับรางวัลนี้ทุกท่าน ยืนยันการร่วมงานและรับรางวัลฯ ตาม QR Code หรือ link ที่แนบมานี้
.
https://forms.gle/GvgDMCBJgmNp3HP48
.
ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ตาม Link ที่แนบมานี้
.
https://forms.gle/gjCxzvdMM8mJWEDp9
.
ขั้นตอนการสำรองที่นั่งแบบ single registry
1. กดจองตามลิงค์ หรือ QR Code
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
3. อัพโหลด slip การโอนเงิน ( โอนบัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ)
4. สมาคมฯจะแจ้งยืนยันการสำรองที่นั่งผ่าน Line id ที่แจ้งไว้
สอบถามเพิ่มเติมที่ Line สมาคมฯ 0647624196
หรือโทร 0647624196

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..