Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

บรรยากาศงาน Sport Night งานกีฬาสัมพันธ์ เภสัชมอขอ ปี 2566 ศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน – บุคลากรประจำคณะและคณาจารย์

พบกันใหม่ในปีหน้าครับ ขอบคุณทีม ชมรมกีฬาต่างๆ ชมรมสันทนาการ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา สนภ.มข.ที่ร่วมดำเนินการจัดการในปีนี้ครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..