Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

บรรยากาศงาน Sport Night งานกีฬาสัมพันธ์ เภสัชมอขอ ปี 2566 ศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน – บุคลากรประจำคณะและคณาจารย์

.
ขอบคุณชมรมดนตรี และ สนภ.มข. ที่มาร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศ จองตัววงดนตรีต่างๆมาร่วมงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า วันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 น่ะครับ
.
ขอบคุณภาพจากชมรม Photo สนภ.มข.น่ะครับ
.
ศิษย์เก่าท่านใด ต้องการภาพความละเอียดสูง ติดต่อ สนภ.มข.หรือชมรม Photo น่ะครับ รายได้บำรุงชมรม พัฒนาศักยภาพและอุปกรณ์ถ่ายภาพชมรมฯครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..