Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

บรรยากาศกีฬาสัมพันธ์ เภสัชมอขอ ปี2566 อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่สมาคมฯจัดขึ้นของงานคืนสู่เหย้าเรารักเภสัช มอขอ ปี 2566

วันที่ 16 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น.
ประเภทวอลเล่ย์บอล
.
ขอบคุณ ชมรมวอลเล่ย์บอล สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ดำเนินการจัดการแข่งขันในครังนี้จนเรียบร้อยลุล่วงด้วยดีครับ

ขอบคุณภาพจากชมรม Photo สนภ.มข.ครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..