Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

บรรยากาศถ่ายภาพบัณฑิตและพิธีปฏิญาณตนบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมาคมศิษย์เก่าฯขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกท่านครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..