Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข นายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตัวแทนศิษย์เก่า นำชุดยาสามัญประจำบ้าน ยารักษาน้ำกัดเท้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับสนับสนุนจากเครือข่ายศิษย์เก่า นำไปมอบให้ชุมชนริมรางทางรถไฟ เขตเทศบาลเมืองขอนแก่นซึ่งประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่องมาหลายวัน

โดยศิษย์เก่าเภสัชกร ได้ตรวจและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น พร้อมการใช้ยาเพื่อรักษาอาการต่างๆที่มากับเหตุการณ์น้ำท่วม

สมาคมศิษย์เก่าฯขอขอบพระคุณศิษย์เก่าที่ร่วมสนับสนุนสิ่งของต่างๆมา ณ โอกาสนี้ครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..