Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

พระไภสัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตรุ่นนี้สร้างจำนวนจำกัด รวมทั้งสิ้นเพียงแค่160 องค์เท่านั้น ในจำนวนนี้มีแบบพิเศษปิดทองที่สร้างเพียง 29 องค์ ใต้ฐานบรรจุปฐวีธาตุชนิดใสจากลำน้ำโขง ซึงถูกต้องตามตำราของหลวงปู่คำพัน โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย จ.นครพนม ปฐวีธาตุนี้ได้แผ่เมตตาจิตโดยหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง พระอรหันต์ผู้เป็นศิษย์เอกแห่งองค์หลวงตามหาบัวเรียบร้อยแล้ว
.
.
โดยหลวงปู่คำพันท่านเคยกล่าวกับลูกศิษย์ถึงอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของ ปฐวีธาตุของท่านว่า คุ้มครอง คุ้มภัย กันฟ้า กันไฟ ปฐวีธาตุแห่งแม่น้ำโขงนี้เป็นธาตุเย็น อานุภาพแห่งองค์พระเพชร สามารถป้องกันภัยอันเกิดจากรังสีความร้อนที่จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้ พระทั้งหมดทางทีมงานผู้สร้างจะนำพระทั้งหมดไปขอเมตตาอธิษฐานจิตจากพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐานต่อไป

ขอเชิญร่วมสั่งจองบูชา
พระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ปางยืน รุ่นแรก
สร้างตามแบบศิลปะล้านช้างประยุกต์
จัดสร้างโดย สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อรายละเอียด / แจ้งที่อยู่และการโอนเงินได้ 3 ช่องทาง
1. กล่องข้อความส่วนตัว เพจสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. Line สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( APSA KKU ) 0647624196
3. โทรศัพท์ 0647624196

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..