Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ ภก.สุโรจน์ แพงมา ศิษย์เก่ารุ่น12 / อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

ในโอกาสได้รับเลือกเป็นคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร สภาเภสัชกรรม วาระที่ 2

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..