5 ข้อดีที่อยากชวนมาร่วมประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge in Pharmaceutical Sciences 2023” . …

5 ข้อดีที่อยากชวนมาร่วมประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge in Pharmaceutical Sciences 2023”
.
ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
โดยมี ค่าลงทะเบียน ดังนี้
ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 : ราคา 1,500 บาทต่อคน
หลังวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 : ราคา 1,800 บาทต่อคน
.
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://pharmoffice.kku.ac.th/…/meetingc…/conference/134

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..